Πενθήμερη Εκδρομή 2017

Πραγματοποιήθηκε η πενθήμερη εκδρομή της Γ τάξης στην Αθήνα. το σχολείο μας επισκέφτηκε σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και περιγιήθηκε στην πόλη.

 

 

Κατηγορία Δραστηριότητας: