Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μαθητείας 2018-2019

 

Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 1818 2016 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 19,6
2 2005 2016 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 17,2
3 3799 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 16,9
4 975 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 15,4
5 1001 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 16,7
6 631 2011 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 19
7 3048 2011 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 17,4
8 2919 2008 ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 11,4
9 2718 2002 ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 11,3

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ