Εργασίες μαθητών για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τμήματα Α1 και Α2

Σχολικό Έτος 2021-2022