ΟΜΑΔΑ 4η

Θεραπευτική τσουκνίδα

  • Ελευθεριάδης Ευγένης(Οικονομία)
  • Μουτροπίδης Δημήτρης(Γεωπονία)
  • Ζαπουνίδης Αναστάσης(Οικονομία)
  • Παυλίδης Χαράλαμπος(Οικονομία)
  • Καμαλίδης Βασίλης(Πληροφορική)

Σκοπός της εταιρίας

Παραγωγή τσουκνίδας για θεραπευτικό σκοπό.