Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Κ.) διενέργειας της πανελλαδικής εξέτασης του ειδικού μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, έτους 2023».