Τομέας Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καθώς και σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης) καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων

Δυνατότητες εργασίας:

Ο απόφοιτος των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτός μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που :

 • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής.
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
 • Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα - αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπευθύνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό κ
 • αι υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.**

(Θ : θεωρία, Ε: εργαστήριο, Σ: σχέδιο)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β' τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
7. Αγγλικά Τομέα
Πηγή: Υ.Α. Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567 τ. Β'/02.06.2016)

 

Γ' τάξη

Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

  Μαθήματα Ώρες
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ+4Ε
4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ+2Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β'/05.06.2015)

** Σημείωση: Οι τίτλοι των ειδικοτήτων στην ενότητα αυτή αναφέρονται σύμφωνα με τα ισχύοντα
περί της απονομής τους, κατά το σχολικό έτος 2016-17 και για τα Εσπερινά 2017-18.

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

  Μαθήματα Ώρες
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
3. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ+4Ε
4. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Διαδικτυακών Υποδομών 1Θ+3Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β'/05.06.2015)