Θέματα Πανελληνίων

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων  ΕΠΑ.Λ.

Σχολικό Έτος : 2022 - 2023

01-06-22 Νέα Ελληνικά         Επαναληπτικές
03-06-22 Μαθηματικά (Άλγεβρα)         Επαναληπτικές
07-06-22 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας         Επαναληπτικές
10-06-22 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης         Επαναληπτικές
14-06-22 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις         Επαναληπτικές
07-06-22 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας         Επαναληπτικές
10-06-22 Προγραμματισμός Υπολογιστών         Επαναληπτικές
07-06-22 Δίκτυα Υπολογιστών         Επαναληπτικές

Σχολικό Έτος : 2021 - 2022

02-06-22 Νέα Ελληνικά         Επαναληπτικές
04-06-22 Μαθηματικά (Άλγεβρα)         Επαναληπτικές
07-06-22 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας         Επαναληπτικές
11-06-22 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης         Επαναληπτικές
14-06-22 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις         Επαναληπτικές
07-06-22 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας         Επαναληπτικές
11-06-22 Προγραμματισμός Υπολογιστών         Επαναληπτικές
07-06-22 Δίκτυα Υπολογιστών         Επαναληπτικές

Σχολικό Έτος : 2020 - 2021

15-06-21 Νέα Ελληνικά         Επαναληπτικές
17-06-21 Μαθηματικά (Άλγεβρα)         Επαναληπτικές
19-06-21 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας         Επαναληπτικές
25-06-21 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις         Επαναληπτικές
19-06-21 Δίκτυα Υπολογιστών         Επαναληπτικές
24-06-21 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης         Επαναληπτικές
24-06-21 Προγραμματισμός Υπολογιστών         Επαναληπτικές
19-06-21 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας         Επαναληπτικές

Σχολικό Έτος : 2019 - 2020

16-06-20 Νέα Ελληνικά         Επαναληπτικές
18-06-20 Μαθηματικά (Άλγεβρα)         Επαναληπτικές
20-06-20 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας         Επαναληπτικές
23-06-20 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις         Επαναληπτικές
23-06-20 Δίκτυα Υπολογιστών         Επαναληπτικές
25-06-20 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης         Επαναληπτικές
27-06-20 Προγραμματισμός Υπολογιστών         Επαναληπτικές
27-06-20 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας         Επαναληπτικές

Σχολικό Έτος : 2018 - 2019

06-06-19 Νέα Ελληνικά         Επαναληπτικές
08-06-19 Μαθηματικά (Άλγεβρα)         Επαναληπτικές
11-06-19 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης         Επαναληπτικές
11-06-19 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις         Επαναληπτικές
11-06-19 Προγραμματισμός Υπολογιστών         Επαναληπτικές
15-06-19 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας         Επαναληπτικές
15-06-19 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας         Επαναληπτικές
15-06-19 Δίκτυα Υπολογιστών         Επαναληπτικές

Σχολικό Έτος : 2017 - 2018

07-06-18 Νέα Ελληνικά         Επαναληπτικές
09-06-18 Μαθηματικά (Άλγεβρα)         Επαναληπτικές
12-06-18 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης         Επαναληπτικές
12-06-18 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις         Επαναληπτικές
16-06-18 Δίκτυα Υπολογιστών         Επαναληπτικές
16-06-18 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας         Επαναληπτικές
16-06-18 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας         Επαναληπτικές
20-06-18 Προγραμματισμός Υπολογιστών         Επαναληπτικές

Σχολικό Έτος : 2016 - 2017

06-06-17 Ελληνική Γλώσσα
08-06-17 Μαθηματικά (Άλγεβρα)
10-06-17 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
10-06-17 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
13-06-17 Προγραμματισμός Υπολογιστών
15-06-17 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
15-06-17 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
17-06-17 Δενδροκομία
20-06-17 Δίκτυα Υπολογιστών

Σχολικό Έτος : 2015 - 2016

17-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
19-05-16 Μαθηματικά Ημερησίων ΕΠΑΛ
04-06-16 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
28-05-16 Προγραμματισμός Υπολογιστών
26-05-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
24-05-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
26-05-16 Δενδροκομία
03-06-16 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
31-05-16 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών