Θέματα Πανελληνίων

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων  ΕΠΑ.Λ.

Σχολικό Έτος : 2020 - 2021

15-06-21 Νέα Ελληνικά
17-06-21 Μαθηματικά (Άλγεβρα)
19-06-21 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
25-06-21 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
19-06-21 Δίκτυα Υπολογιστών
24-06-21 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
24-06-21 Προγραμματισμός Υπολογιστών
19-06-21 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σχολικό Έτος : 2019 - 2020

16-06-20 Νέα Ελληνικά
18-06-20 Μαθηματικά (Άλγεβρα)
20-06-20 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
23-06-20 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
23-06-20 Δίκτυα Υπολογιστών
25-06-20 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
27-06-20 Προγραμματισμός Υπολογιστών
27-06-20 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σχολικό Έτος : 2018 - 2019

06-06-19 Νέα Ελληνικά
08-06-19 Μαθηματικά (Άλγεβρα)
11-06-19 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
11-06-19 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
11-06-19 Προγραμματισμός Υπολογιστών
15-06-19 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
15-06-19 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
15-06-19 Δίκτυα Υπολογιστών

Σχολικό Έτος : 2017 - 2018

07-06-18 Νέα Ελληνικά
09-06-18 Μαθηματικά (Άλγεβρα)
12-06-18 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
12-06-18 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
16-06-18 Δίκτυα Υπολογιστών
16-06-18 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
16-06-18 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
20-06-18 Προγραμματισμός Υπολογιστών

Σχολικό Έτος : 2016 - 2017

06-06-17 Ελληνική Γλώσσα
08-06-17 Μαθηματικά (Άλγεβρα)
10-06-17 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
10-06-17 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
13-06-17 Προγραμματισμός Υπολογιστών
15-06-17 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
15-06-17 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
17-06-17 Δενδροκομία
20-06-17 Δίκτυα Υπολογιστών

Σχολικό Έτος : 2015 - 2016

17-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
19-05-16 Μαθηματικά Ημερησίων ΕΠΑΛ
04-06-16 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
28-05-16 Προγραμματισμός Υπολογιστών
26-05-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
24-05-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
26-05-16 Δενδροκομία
03-06-16 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
31-05-16 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών