Ανακοινώσεις

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικο

31/05/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών κ

29/05/2017 : Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σ

 Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του υπουργείου Παιδείας έρευνας και θρη

Σελίδες